ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน ไพ่ยิปซี ดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่

ไพ่ยิปซี ตู้สล็อต

พื้นฐานของดวงชะตา

ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน ไพ่ยิปซี ดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดวงชะตาเป็นแผนภูมิโหราศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือแผนที่ที่สะท้อนถึงตําแหน่งของดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์องค์ประกอบท้องฟ้าจุดสําคัญและปัจจัยทางโหราศาสตร์อื่น ๆ ในเวลาที่แม่นยําของการเกิดขึ้นเช่นช่วงเวลาของการเกิดของใครบางคน คําว่าดวงชะตามาจากคําภาษากรีก os (เวลา), tout (หนึ่ง} และโลโก้ (คู่มือ) ดูดวงรายวัน ดวงชะตามีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้คนทั่วโลก พวกเขาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ในโลกทางกายภาพของเราและกําหนดวิถีชีวิตของคนๆ หนึ่ง คนส่วนใหญ่ใช้ดวงชะตาทุกวันและพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของพวกเขา ดวงชะตามีสองประเภทพื้นฐาน: ดวงที่เป็นตัวแทนของบ้านและที่แสดงถึงดวงอาทิตย์ บ้านบนดวงชะตาหมายถึงพื้นที่บก ทำนายฝัน ในขณะที่ดวงอาทิตย์บนดวงชะตาแสดงถึงพื้นที่ท้องฟ้า ไพ่ยิปซี มี 12 ภาคในดวงชะตาโดยแต่ละภาคเป็นตัวแทนของหนึ่งในสิบสองร่างกายท้องฟ้า เหล่านี้รวมถึงดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี, ดาวเสาร์, ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน, ดวงความรัก ดาวพลูโต, เรอา, โรค, Styx, Umbra, Isis, ดูดวงเนื้อคู่ พราหมณ์, พราหมณ์, คุณและโลก. คําอธิบายที่สมบูรณ์ของภาคในดวงชะตาสามารถอ่านได้ที่วิกิพีเดีย ดวงชะตาอาจเตรียมได้หลายวิธี ดวงชะตาสามารถวาดด้วยตนเองโดยใช้ปากกาและกระดาษหรือใช้คอมพิวเตอร์ ดวงสามารถเตรียมทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการใช้งานโดยนักวิทยาศาตร์และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ คอมพิวเตอร์สามารถตั้งโปรแกรมให้นําเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์จากดาวเคราะห์และดวงดาวเพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นตําแหน่งของดวงอาทิตย์หรือวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ ทำนายฝัน ในขณะที่เหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้น มันเป็นข้อมูลเรียลเวลาเหล่านี้ที่ช่วยให้นักโหราศาสตร์ทํานายอนาคต ส่วนพื้นฐานที่สุดของแผนภูมิโหราศาสตร์คือแผนภูมิที่บ้าคลั่ง นี่คือแผนภูมิที่อธิบายตําแหน่งและการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ ตําแหน่งและการเคลื่อนไหวเหล่านี้กําลังตีความเพื่อช่วยให้ผู้อ่านตีความสถานการณ์เฉพาะ แผนภูมิยังสามารถเรียกได้ว่าแผนภูมิดาวเคราะห์ ไพ่ยิปซี เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยส่วนที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์หลักและดวงจันทร์ ส่วนหนึ่งของแผนภูมินี้มักจะแสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ใดโดยสัมพันธ์กับเส้นขอบฟ้าในเวลาที่ต่างกันตลอดทั้งวัน ดูดวงเนื้อคู่ อีกส่วนหนึ่งของแผนภูมิคือส่วนขึ้นไปแสดงตําแหน่งที่ดวงอาทิตย์อยู่ในความสัมพันธ์กับ Ascendant การขึ้นสู่ตําแหน่งจะเคลื่อนที่ไปรอบๆ แผนภูมิ โดยชี้ไปที่จุดคงที่ต่างๆ บนเส้นขอบฟ้า จุดคงที่เหล่านี้สามารถใช้ในการกําหนดตําแหน่งและการเคลื่อนไหวของวัตถุท้องฟ้าจํานวนมากในระหว่างวัน ดวงชะตาเป็นที่นิยมในสมัยโบราณแม้ว่าจะยังไม่ถึงศตวรรษที่สิบเก้าที่พวกเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในโลกตะวันตก มันไม่ได้จนกว่าศตวรรษที่สิบเก้าที่ดวงชะตากลายเป็นมากกว่าเครื่องมือสําหรับการคาดการณ์ คําสําหรับดวงแรก "ทันสมัย" apodatus มาจากคําภาษากรีกสําหรับล้อ ดูดวงรายวัน ดวงชะตายุคแรกมีเลย์เอาต์เหมือนกับดวงชะตา ดวงความรัก บาบิโลนซึ่งเป็นแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตะวันออก แผนที่เหล่านี้แบ่งออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนจะถูกกําหนดโดยตําแหน่งบนล้อ ดวงชะตามีความคืบหน้าจากข้อความง่ายๆที่อธิบายตําแหน่ง ไพ่ยิปซี และการเคลื่อนไหวของร่างกายท้องฟ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้ดวงชะตามีรายละเอียดมากขึ้นโดยใช้การคํานวณที่ซับซ้อนซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุท้องฟ้า แม้ว่าจะมีโหราศาสตร์หลายประเภท แต่ดวงชะตาส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถจัดเป็นหนึ่งในหลายประเภท นักโหราศาสตร์ตะวันตกแยกขั้วโลกเหนือออกจากขั้วโลกใต้และนักโหราศาสตร์ตะวันออกวางดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ลงในแผนภูมิของพวกเขา นักโหราศาสตร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ยังใช้เขตร้อนเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ ดวงชะตาใช้หลายส่วนที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายรูปแบบ ดวงความรัก ของดาวเคราะห์ตามที่ปรากฏและขณะที่พวกเขาเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ทำนายฝัน ท้องฟ้าซีเลสเชียล องค์ประกอบของดวงชะตาเป็นองค์ประกอบของดวงชะตาคงที่ซึ่งรวมถึงดาวเคราะห์หลักของจักรราศีองค์ประกอบรองที่ใช้ในการคํานวณและองค์ประกอบของแผนที่จันทรคติ ตําแหน่งของดวงอาทิตย์ ดูดวงเนื้อคู่ และดวงจันทร์ได้รับการแก้ไข แต่ตําแหน่งของดาวเคราะห์อื่น ๆ ทั้งหมดมักจะถูกกําหนดโดยการคาดการณ์ใหม่หรือล่าสุดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายท้องฟ้าเหล่านี้ ดูดวงรายวัน การคํานวณดวงชะตาคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดรวมถึงผลกระทบของฤดูกาลต่อดาวเคราะห์หลักและตําแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ดวงชะตาอาจสะท้อนถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่วาดและอาจคาดการณ์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในอนาคตตามราย ไพ่ยิปซี ละเอียดของเวลาเกิดและวันเกิดและการจัดตําแหน่งดาวที่เกี่ยวข้อง ทำนายฝัน ดวงความรัก

ประเภทของดวงชะตา

ไพ่ยิปซี ดวงชะตาเป็นแผนที่โหราศาสตร์หรือแผนภูมิที่สะท้อน ทำนายฝัน ถึงตําแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่สําคัญมุมท้องฟ้าที่สําคัญและมุมที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ในขณะที่เกิดเหตุการณ์รวมถึงช่วงเวลาของการเกิดของแต่ละบุคคล คําว่าดวงชะตายังมาจากคําภาษากรีก ōracheia หรือ ōscema ซึ่งหมายถึง "วัน/ เดือน / ปี" ดูดวงรายวัน แผนที่นั้นง่ายมากและแสดงถึงเหตุการณ์สําคัญในชีวิตของผู้คนในรูปแบบของวันเดือนปีและสหัสวรรษ พวกเขาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผู้คนใช้ดวงชะตาเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายรวมถึงการวางแผนผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ความรักและ ไพ่ยิปซี การทําธุรกิจเพื่อค้นหาคนที่คุณรักที่หลงทางและวางแผนหลักสูตรส่วนตัวตลอดชีวิต ดวงมักจะวาดเป็นส่วนประกอบขององค์ประกอบเช่นบ้านสัญญาณและองค์ประกอบจากจักรราศี มันเป็นตําแหน่งของเครื่องหมายดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่ให้ไว้ในแผนภูมิ เครื่องหมายดวงอาทิตย์จะแสดงโดยตําแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในขณะที่แผนภูมิ มันเป็นองค์ประกอบ ดวงความรัก เดียวที่ปรากฏในแผนภาพทั้งสามของดวงชะตา องค์ประกอบอื่น ๆ คือดวงจันทร์ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนราหูและพราหมณ์ นอกจากตําแหน่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้วองค์ประกอบอื่น ๆ ยังอยู่ในตําแหน่งที่แตกต่างกัน องค์ประกอบเหล่านี้แบ่งออกเป็นเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกและแต่ละองค์ประกอบมีชื่อของตัวเอง ตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์ปกครองของแต่ละสัญญาณจะถูกอ้างถึงโดยคําที่บ่งบอกถึงทิศทางที่ดาวเคราะห์กําลังไป ทำนายฝัน ชื่อดาวเคราะห์เหล่านี้ถูกกล่าวถึงในส่วนการแนะนําซึ่งมีการอธิบายไว้ในการแสดงแบบกราฟิก ดูดวงเนื้อคู่ ตามด้วยคําอธิบายโดยย่อของแต่ละเครื่องหมายnดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แต่ละองค์ประกอบแบ่งออกเป็นสามแผนภาพคือแรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ พระจันทร์เต็มดวงมักจะอยู่ในส่วน ram ของดวงชะตาและสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ต่อสถานการณ์ ในกรณีที่มีพระจันทร์เสี้ยวเต็มดวงมีการแบ่งเท่า ๆ กันระหว่างแกะและดวงจันทร์ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งระหว่างดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นและพระอาทิตย์ตก เมื่อพูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสราหูพราหมณ์อันดาฮูมีคําหนึ่งที่ใช้สําหรับดาวเคราะห์ทั้งหมดคือแผนภูมินาตาล ดูดวงรายวัน แผนภูมินาตาลนี้ประกอบด้วยดาวเคราะห์ทั้งหมดที่ถูกวางไว้ในตําแหน่งเฉพาะรอบทรงกลมท้องฟ้าตามตําแหน่งของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ในขณะที่เขียนดวงชะตา แต่ละส่วนเหล่านี้แบ่งออกเป็นสิบสองภาคซึ่งเรียกว่าสัญญาณที่พวกเขาเป็นตัวแทน ส่วนอื่น ๆ ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวสัมพัทธ์ของดาวเคราะห์ไปยังแกนของการหมุนผลกระทบของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ในด้านในของจักรราศีผลกระทบของดาวเคราะห์ในบ้านและในที่สุดผลกระทบของดวงจันทร์ต่อดวงชะตา ส่วน ram ไพ่ยิปซี ของดวงชะตาประกอบด้วย ram ของดวงจันทร์ซึ่งวางไว้ในแผนภูมินาตาลโดยดวงอาทิตย์ สิ่งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบของรังสีของดวงอาทิตย์ต่อบุคคลและบรรยากาศทั่วไป ส่วนอื่น ๆ รวมถึงผลกระทบของดวงจันทร์ต่อสภาพโหราศาสตร์ส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงสัญญาณการเกิดลักษณะบุคลิกภาพลักษณะตัวละครและที่สําคัญที่สุดคือชะตากรรมของบุคคล ตําแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในแผนภาพทําให้นักโหราศาสตร์สามารถทํานายและวางดวงอาทิตย์ในสัญญาณของการเลือก ตําแหน่งนี้ยังมีแบริ่งโดยตรงในชีวิตประจําวันของบุคคล ดูดวงรายวัน อย่างไรก็ตามดวงชะตาประเภทนี้มีข้อ ทำนายฝัน จํากัด เนื่องจากขึ้นอยู่กับการรวมกันของดวงอาทิตย์กับปรอท ดูดวงเนื้อคู่ เป็นไปไม่ได้ที่นักโหราศาสตร์จะคาดการณ์เวลาที่แน่นอนได้อย่างถูกต้องเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในองค์ประกอบที่แน่นอน ดวงความรัก ตัวอย่างเช่นหากดวงชะตาบอกว่าวันและเวลาถูกตั้งค่าในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิสัญญาณที่แท้จริงจะถูกกําหนดโดยการปรากฏตัวของดวงอาทิตย์ในองค์ประกอบของไฟ ซึ่งหมายความว่าดวงชะตาจะต้องได้รับการแก้ไขตามนั้น ดังนั้นนักโหราศาสตร์มักจะรวมอยู่ในการคํานวณการปรากฏตัวของดาวเคราะห์ ทำนายฝัน เช่นเดียวกับดาวในเครื่องหมายที่กําหนดเพื่อกําหนดเวลาที่ถูกต้องสําหรับการรวม ในทางกลับกันดวงชะตาคงที่นั้นแตกต่างจากดวงชะตารามอย่างสิ้นเชิงในแง่ที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรวมกันระหว่างดาวเคราะห์หรือดาวใด ๆ ไพ่ยิปซี แต่มันเป็นผลรวมของดาวเคราะห์และดาวทั้งหมดที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลและชีวิตของเขาตามแผนภูมิการเกิดของพวกเขา ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับนักโหราศาสตร์เกี่ยวกับวิธีที่เขาหรือเธอจะมอบหมายดวงชะตาคงที่ให้กับใครบางคน โดยทั่วไปแล้วดวงชะตาคงที่มีความแม่นยํามากกว่าดวงประเภทที่บ้าคลั่งหรือกึ่งไดเออร์น ดวงมกตร์คงที่ยังได้รับอิทธิพล ดูดวงรายวัน จากความเชื่อส่วนบุคคลหรือความชอบส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งทําให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าอีกสองชนิด ไพ่ยิปซี 

ความเข้ากันได้ของดวงชะตาและวิธีจับคู่ดวง

ไพ่ยิปซี ชะตาดวงคือแผนภูมิทางโหราศาสตร์แบบกราฟิก ทำนายฝัน หรือแผนที่ที่แสดงถึงดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อิทธิพลทางโหราศาสตร์และมุมที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ดูดวงเนื้อคู่ ในช่วงเวลาที่แน่นอนของเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นช่วงเวลาของการเกิดของใครบางคน คำว่าดูดวงมาจากคำภาษากรีกสำหรับวิกฤตและมีความหมายหนึ่งว่า "ดวงอาทิตย์" การดูดวงขึ้นอยู่กับความสามารถของสายตามนุษย์ในการรับรู้เส้นมุมและรูปทรงและจัดวางให้เป็นรูปแบบที่มีความหมาย พวกเขาให้การคาดการณ์ที่ถูกต้องว่า ไพ่ยิปซี จะเกิดอะไรขึ้น ดูดวงเนื้อคู่ ต่อไปเมื่อมันอาจเกิดขึ้น มีหลายประเภทของการทำนายดวงชะตา ดวงความรัก แต่ละคนมีความสำคัญและการใช้งานของตัวเองดวงอาทิตย์หรือดวงชะตาบนบกตามชื่อคือประเภทของการดูดวงที่ได้รับการพิจารณาโดยอ้างอิงถึงดาวเคราะห์และดวงดาว มันแสดงตำแหน่งของดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่แต่ละคนเกิดในแง่ของปีโลก แผนภูมิปกติประกอบด้วย 14 ป้ายแต่ละป้ายแบ่งตามแนวตั้งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนแนวตั้งนี้เรียกว่าเครื่องหมายขึ้นส่วนตรงกลางเรียกว่าช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นสุริยุปราคา ดูดวงรายวัน (ขอบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์) และส่วนเชิงมุมเรียกว่าโหนด การดูดวงโหราศาสตร์เวทยังขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ผ่านวงโคจรของโลก องค์ประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของดวงชะตาประเภทนี้คือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์และ ได้แก่ อากาศ (ฤดูใบไม้ร่วง) น้ำ (น้ำ) ไฟ (ไฟ) ดิน (ความรุนแรง) และโลหะ (โลหะ) ไพ่ยิปซี ดาวเคราะห์ทั้งหมดถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในรูปวาดดวงชะตาตามความเด่นที่พวกเขาชื่นชอบในแผนภูมิเกี่ยวกับการเกิดของพวกมันเอง ในการดูดวงเวทวัตถุทุกชิ้นมีความสำคัญในตัวเองและได้รับความสำคัญตามตำแหน่งในดวงชะตา ดังนั้นวัตถุเช่นดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีดาวอังคารและดาวศุกร์จึงมีตำแหน่งของตัวเองภายในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ครองตำแหน่งแรกสำหรับตำแหน่งของตัวเองในดวงชะตาเกี่ยวกับการเกิดเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่น นอกจากนี้ยังมีสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์เฉพาะ ตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์ ดูดวงรายวัน ปกครองของเครื่องหมายที่สองจะเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์  ดูดวงเนื้อคู่ ของบ้านการพิจารณาคดีของคุณเสมอ สิ่งนี้เรียกว่าสุริยุปราคา สุริยุปราคาเกิดขึ้นจากการเอียงของแกนโลกโดยนำมันเข้าสู่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ความเอียงจะมองเห็นได้บนขอบฟ้าและสามารถอ่านได้บนแผนที่ใด ๆ ของโลกโดยดูอย่างละเอียด การเอียงของโลกไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของดาวเคราะห์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของดาวเทียมอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในวงโคจรของโลกด้วย ดวงความรัก การดูดวงสามารถใช้ทำนายชีวิต ทำนายฝัน ของแต่ละคนได้หลายแง่มุม บุคคลอาจมีนิสัยใจคอและลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างแม่นยำในดวงชะตา เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการสร้างแผนภูมิบุคลิกภาพ ไพ่ยิปซี และอนาคตดังที่เห็นได้จากองค์ประกอบต่างๆของแผนภูมิต่างๆที่ใช้ในโหราศาสตร์ โดยทั่วไปแล้วการดูดวงจะใช้ในการพยากรณ์ว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราในชีวิตประจำวันอย่างไร นี่คือสิ่งที่นักโหราศาสตร์อ้างถึงว่าทำนายหรือตีความอนาคต การทำนายดวงชะตามีสามประเภทหลัก ได้แก่ การทำนายดวงอาทิตย์ดวงคนบ้าและโลกีย์ ดูดวงรายวัน ดวงสุริยะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันรวมถึงฐานะทางการเงินศักยภาพในการเติบโตและความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ การทำนายดวงชะตาเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงลักษณะบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ดวงชะตาของคนบ้า ดวงความรัก หรือตะวันตกให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ไพ่ยิปซี โดยทั่วไปแล้วการดูดวงส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความฝันความปรารถนาความทะเยอทะยาน ดูดวงเนื้อคู่ และเป้าหมายของแต่ละบุคคล สิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งที่เราต้องการทำเพื่อตัวเองทั้งในด้านอาชีพความมั่งคั่งทางวัตถุและความสะดวกสบายทางวัตถุ ในทางกลับกันเส้นขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกหรือทิศเหนือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้วดวงชะตาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่เรามีกับมนุษย์คนอื่น ๆ ในระดับใดระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลกับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเป็นฃส่วนหนึ่ง ไพ่ยิปซี

คำถามที่พบบ่อย

Q: โหราศาสตร์ทํางานอย่างไร?

A: ดวงชะตาใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตในหลายวิธี ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถใช้เพื่อแผนภูมิอนาคตของทารก ในกรณีนี้พ่อแม่จะทําบันทึกการเกิดในสัปดาห์ก่อนที่ทารกจะเกิด วันเดือนปีเกิดสามารถเข้าสู่แผนภูมิดวงชะตาโหราศาสตร์ได้ โดยปรึกษาแผนภูมิผู้ปกครองสามารถวางแผนเพศของทารกและรายละเอียดอื่น ๆ ดวงชะตาขึ้นอยู่กับกฎหมายทางกายภาพและกองกําลังที่รู้จัก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ (เครื่องหมายตก) ดาวเคราะห์ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์กับดวงอาทิตย์ (ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง) ตําแหน่งสัมพัทธ์ของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและกลุ่มดาวอื่น ๆ แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขตามตําแหน่งที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าของแต่ละองค์ประกอบ ตําแหน่งเหล่านี้จะสัมพันธ์กับองค์ประกอบบางอย่าง ดังนั้นแง่มุมของดวงอาทิตย์ที่มีตําแหน่งสัมพัทธ์กับ Ascendant จะกําหนดแง่มุมของดวงจันทร์ซึ่งจะกําหนดแง่มุมของดาวเคราะห์ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ ดังนั้นแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้และดวงชะตาที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดแผนภูมิตําแหน่งสัมพัทธ์ที่วาดและวางลงบนแผนภูมิของท้องฟ้า

Q: ดวงชะตาบอกอะไรได้บ้าง?

A: ในดวงชะตาจริงแผนภูมิของท้องฟ้าจะถูกวาดโดยใช้ตําแหน่งที่แท้จริงของร่างกายสวรรค์ อย่างไรก็ตามในดวงชะตาในจินตนาการนี้ร่างกายสวรรค์มีจินตนาการและไม่ได้รับการแก้ไข แต่ตําแหน่งของดาวเคราะห์และดาวแต่ละดวงจะถูกกําหนดโดยชุดของตําแหน่งคงที่สําหรับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ ตําแหน่งของดวงอาทิตย์และตําแหน่งสัมพัทธ์ของดาวเคราะห์อื่น ๆ ทั้งหมดกําหนดตําแหน่งสัมพัทธ์ของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์สําหรับแต่ละไตรมาสของปี ดังนั้นแต่ละองค์ประกอบและตําแหน่งญาติของพวกเขาบนดวงชะตาจะถูกกําหนด เพื่อที่จะเข้าใจดวงจริงเราต้องรู้ชื่อขององค์ประกอบและคุณสมบัติของพวกเขา ตัวอย่างเช่นโลกถูกปกครองโดยดวงอาทิตย์และได้รับรังสีและความร้อนในปริมาณที่เท่ากันจากทั้งดวงอาทิตย์และขึ้นไป ดังนั้นทั้งการขึ้นและคราสจึงมีความสําคัญต่อดวงชะตา การขึ้นสวรรค์มักจะวางไว้ใกล้ดวงอาทิตย์และมีสัญญาณเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ มันแสดงถึงอิทธิพลของดวงอาทิตย์และด้วยเหตุนี้แง่มุมของมันคือเส้นทางตรงของดวงอาทิตย์ข้ามฟากฟ้า

Q: โหราศาสตร์ทำนายดวงชะตาได้หรือไม่?

A: ในทางกลับกันดวงจันทร์ไม่มีแง่มุมใด ๆ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของดวงอาทิตย์ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นตําแหน่งของดวงจันทร์ในดวงชะตาขึ้นอยู่กับขั้นตอนของดวงจันทร์เท่านั้น ตําแหน่งของมันที่ perigee มีผลต่อแง่มุมของดวงอาทิตย์ ตัวอย่างเช่นที่พระจันทร์เต็มดวงแง่มุมของดวงอาทิตย์เปลี่ยนจากทางใต้เป็นตะวันออกและเฟสของดวงจันทร์เองก็มีผลต่อสิ่งนี้เช่นกัน ตอนนี้ให้เรามองลึกลงไปในคําอธิบายของตําแหน่งของดวงจันทร์ในขอบฟ้า สิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในโหราศาสตร์ ดวงจันทร์เป็นตัวแทนของโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อโลกโดยอ้อมผ่านดวงจันทร์ หากคุณศึกษาดวงชะตาแห่งปีมันจะบอกคุณว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นมีอิทธิพลต่อดวงจันทร์อย่างไรและดังนั้นในชีวิตของคุณด้วย

Q: โหราศาสตร์เกี่ยวข้องกับดวงดาวหรือไม่?

A: โหราศาสตร์ จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับตําแหน่งของดาวเคราะห์ในสวรรค์ แต่ตําแหน่งของดาวเคราะห์และดวงจันทร์ก็มีความสําคัญสําหรับการตีความดวงชะตาเช่นกัน นี่เป็นเพราะบ้านที่แตกต่างกันมีความสําคัญแตกต่างกันและบุคคลอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากตําแหน่งของดาวเคราะห์ในบ้าน ดวงอาทิตย์เป็นดาวหลักในท้องฟ้าอินเดียและนี่คือความโดดเด่นเหนือดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ทั้งหมด ดังนั้นเราจึงพบดวงอาทิตย์ที่ด้านบนของดวงชะตาซึ่งโดดเด่นในบ้านทั้งหมด มันเป็นสัญญาณเวทที่กฎมัน แล้วดวงจันทร์ก็มาถึง บ้านหลังที่สอง มันกฎขึ้นไปและเป็นบทความหลักอื่น ๆ ในดวงชะตานี้ แล้วเราได้มีดาวเคราะห์และบ้านเรือน ดวงอาทิตย์กฎบ้านทางอ้อมและเพื่อให้ดวงจันทร์ แต่มีสัญญาณที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นโดยทั่วไปนี่คือวิธีการทํางานของโหราศาสตร์
 • logo_predict-02

  หมอ คณิตฐา มาลาศรี

  หมอดูยิปซี
  เป็นเรื่องธรรดาของทุกคนที่มีสิทธิ์คาดหวังแล้วอยากจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นจริง แม้ว่าจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่บอกว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เรารู้สึกมีความสุขชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้ามันกลับรู้สึกเต็มไปด้วยความว่างในใจอีกครั้ง นี่เป็นสัญญาณที่ทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่า นี่ไม่ใช่งานที่มีความหมายกับชีวิตเราเลย
 • logo_predict-02

  หมอ เจนจณา เสริญราศ 

  หมอลูกแก้ว
  ถ้าปัจจุบันเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ แต่เรายังกัดฟันทนทำสิ่งนั้นอยู่ เพียงเพราะกลัวที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้น ยิ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง อย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะล้มเหลวรั้งเราไว้ อย่าปล่อยให้มันปิดโอกาสในการตามล่าหาความฝันของเรา


 • logo_predict-02

  หมอ เจมส์รายุติ มากธรรมะ

  หมอทำนายฝัน
  นี่เป็นสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกว่างานนั้นไม่ใช่สำหรับเรา ถ้าถึงจุดที่เราคิดว่าการออกไปทำงานในทุกวันเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเอาเสียเลย เรากำลังบั่นทอนช่วงเวลาแห่งความสุขและพลังงานบวกในตัวของเรา เพราะฉะนั้นเรามีทางเลือก 2 ทาง คือ หนึ่ง หยุดทำมัน กับสอง พยายามหาวิธีที่จะทำให้มันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้น ท้าทายและสนุกกับมัน
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram