ภาพรวมของดวง ดูดวงรายเดือน ไพ่ยิปซี ดวงความรัก

ดูดวงรายเดือน ฝันเห็นเงิน
ดวงความรัก ดวงชะตาหรือที่เรียกว่าโหราศาสตร์  ไพ่ยิปซี เป็นแผนภูมิเชิงศิลปะ ดูดวงรายเดือน เชิงสัญลักษณ์หรือแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวอังคาร ดาวเคราะห์นาตาล แง่มุมสวรรค์ และจุดสำคัญอื่นๆ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ สำหรับ ตัวอย่างช่วงเวลาเกิดของบุคคล คำดูดวงมาจากคำภาษากรีก ergos และ scope ซึ่งหมายถึง "ดวงอาทิตย์" 

ดวงชะตา ดูดวงรายเดือน ไพ่ยิปซี ดวงความรัก

ไพ่ยิปซี โดยทั่วไป ดวงชะตาจะแสดงเค้าโครงที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยเส้น มุม รูปร่าง และองค์ประกอบอื่นๆ องค์ประกอบพื้นฐานที่แสดงในดวงชะตา ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงความรัก ดาวเคราะห์ ภูเขา โลก อากาศ ไฟ อวกาศ เวลา ดูดวงรายเดือน และความเร็ว ดวงชะตามักถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของแผนที่ แม้ว่าจะมีนักโหราศาสตร์บางคนที่เชื่อว่าตำแหน่งของ ดวงความรัก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายโดยการสังเกตการขึ้นและการตั้งค่าของเทห์ฟากฟ้า ดูดวงรายเดือน ดูดวงถูกสร้างขึ้นโดยการจัดตำแหน่งดาวเคราะห์และดวงดาวกับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ สิ่งนี้ต้องใช้ทักษะและความรู้อย่างมากเกี่ยวกับท้องฟ้า ตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ณ วันที่ที่กำหนด ตำแหน่งของดาวเคราะห์จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในขณะที่บุคคลเกิดที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคา  เส้นทางของดวงจันทร์ผ่านแรงโน้มถ่วงของโลก ตำแหน่งของดาวเคราะห์นั้นจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับแผนผังของดวงชะตาเพื่อสร้างคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและโชคชะตาของคนๆ หนึ่ง

ราศี ดวงดาว ดูดวงรายเดือน ไพ่ยิปซี ดวงความรัก

ดวงความรัก การสร้างดวงชะตาประกอบด้วยส่วนเล็ก ๆ มากมาย ส่วนแรกของดวงชะตามีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ สถานที่ และกองกำลังที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ไพ่ยิปซี ส่วนนี้ยังรวมถึงวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ เช่น ดาวเคราะห์ ดูดวงรายเดือน ดาวฤกษ์ ดาวเทียม ดาวหาง และดาวเคราะห์น้อย ส่วนอื่น ๆ ของดวงชะตาซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าองค์ประกอบ อธิบายองค์ประกอบที่ยึดติดอยู่บนท้องฟ้าและไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ ดูดวงได้หลายประเภท บางส่วนของสิ่งเหล่านี้รวมถึงแผนภูมิท้องฟ้าซึ่งอิงตามกลุ่มดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต และยุค นอกจากนี้ ดวงยังสามารถจำแนกตามเงื่อนไขที่ใช้ ตัวอย่างเช่น ดูดวงบนบกซึ่งรวมถึงแผนภูมิที่สะท้อนถึงการทำแผนที่บนบก และดูดวงบนท้องฟ้าที่สะท้อนถึงการทำแผนที่ท้องฟ้า ดูดวงตามดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ต่าง ๆ เรียกว่าดวงสุริยคติ

ทำนายดวง ดูดวงรายเดือน ไพ่ยิปซี ดวงความรัก

ไพ่ยิปซี ในขณะที่ดวงตามดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ต่าง ๆ เรียกว่า ดูดวงดวงจันทร์ ในทางกลับกัน คำทำนายดวงชะตาจากดาวหาง ดาวเคราะห์หลัก ดาวเคราะห์น้อย ดวงความรัก และวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ เรียกว่าดวงชะตาของดาวเคราะห์ ดูดวงรายเดือน  ส่วนสำคัญของดวงชะตาคือดวงชะตาพระเวท คำว่าเวทคือการอ้างอิงถึงปรัชญาและวิทยาศาสตร์ฮินดูโบราณ ตำราโหราศาสตร์เวทโบราณรวมถึง Upanishads และ Puranas ความหมายของอุปนิษัทและปุราณาคือกงล้อแห่งสวรรค์ เต๋าแห่งธรรมชาติ และจักรวาล อุปนิษัทบรรยายถึงการเคลื่อนไหวของพระพรหมผู้สร้าง จุดสนใจหลักของโหราศาสตร์เวทคือตำแหน่งของดาวเคราะห์และดวงดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาที่มนุษย์สร้างขึ้น

หมอดู ดูดวงรายเดือน ไพ่ยิปซี ดวงความรัก

ตามหลักโหราศาสตร์เวท ไพ่ยิปซี สรรพสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล ทั้งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็น ล้วนหมุนรอบดวงอาทิตย์นิรันดร์ ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและหมุนรอบนิวเคลียสคง ดูดวงรายเดือน ที่ของโลกที่เรียกว่าดวงจันทร์ ดูดวงรายเดือน ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ชั้นในสุดอีกดวงที่เรียกว่าดาวพฤหัสบดี ตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพื่อกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ ดวงความรัก พื้นที่ที่แผนภูมิดวงชะตาวางไว้ ทุกๆ 24 ชั่วโมง โลกจะหมุนรอบใต้เส้นขอบฟ้า ดวงความรัก บางครั้งก็ข้ามเส้นขอบฟ้าและดวงอาทิตย์เริ่มตก ตำแหน่งของเทห์ฟากฟ้าทั้งหมดได้รับการแก้ไขและตำแหน่งของโลกในจักรวาลยังคงที่ ทั้งนี้เป็นเพราะโลกหมุนออกจากดวงอาทิตย์ แผนภูมิคนวิกลจริตและสุริยุปราคาแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในระยะต่างๆ ของการหมุนของโลก ตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนเส้นขอบฟ้ากำหนดระยะของวัฏจักรโลกดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นทุกเดือน

โหราศาสตร์ ดูดวง ดูดวงรายเดือน ไพ่ยิปซี ดวงความรัก

ไพ่ยิปซี ดวงชะตาเป็นแผนที่หรือแผนภูมิโหราศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งสะท้อนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์หลักจุดท้องฟ้าที่สำคัญ ดวงความรัก  องค์ประกอบทางโหราศาสตร์คงที่ และมุมวิกฤตอื่นๆ ดูดวงรายเดือน ในเวลาที่แม่นยำของการเกิด รวมถึงระยะเวลาของความคิดของบุคคล ดวงชะตาคำมาจากคำภาษากรีก erythroscope หมายถึง "ทะเล" โดยทั่วไปแล้วแผนที่จะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสองมิติ (โลก) แม้ว่าไดอะแกรมที่ซับซ้อนกว่าก็เป็นไปได้เช่นกัน แต่เดิมนักโหราศาสตร์ใช้ดวงชะตาเพื่อทำนายอนาคตและช่วยให้พวกเขาตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • logo_predict-02

  หมอ คณิตฐา มาลาศรี

  หมอดูยิปซี
  เป็นเรื่องธรรดาของทุกคนที่มีสิทธิ์คาดหวังแล้วอยากจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นจริง แม้ว่าจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่บอกว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เรารู้สึกมีความสุขชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้ามันกลับรู้สึกเต็มไปด้วยความว่างในใจอีกครั้ง นี่เป็นสัญญาณที่ทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่า นี่ไม่ใช่งานที่มีความหมายกับชีวิตเราเลย
 • logo_predict-02

  หมอ เจนจณา เสริญราศ 

  หมอลูกแก้ว
  ถ้าปัจจุบันเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ แต่เรายังกัดฟันทนทำสิ่งนั้นอยู่ เพียงเพราะกลัวที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้น ยิ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง อย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะล้มเหลวรั้งเราไว้ อย่าปล่อยให้มันปิดโอกาสในการตามล่าหาความฝันของเรา


 • logo_predict-02

  หมอ เจมส์รายุติ มากธรรมะ

  หมอทำนายฝัน
  นี่เป็นสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกว่างานนั้นไม่ใช่สำหรับเรา ถ้าถึงจุดที่เราคิดว่าการออกไปทำงานในทุกวันเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเอาเสียเลย เรากำลังบั่นทอนช่วงเวลาแห่งความสุขและพลังงานบวกในตัวของเรา เพราะฉะนั้นเรามีทางเลือก 2 ทาง คือ หนึ่ง หยุดทำมัน กับสอง พยายามหาวิธีที่จะทำให้มันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้น ท้าทายและสนุกกับมัน
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram